Звоните: +7 499 403 32 30, +359 88 403 33 44

Информация

Сайт под формата на график за бъдещето, редовно се поставят научни, околонаучные и футурологические статии и публикации, свързани с бъдещето на човечеството, природата и вселената. Проектът носи просветителска мисия, разказва за вероятните негативни явления, включително проблемите с изменението на климата и човешкото въздействие върху околната среда.

Всеки посетител на сайта може да кандидатства за публикуване на статията си по всяка тема, свързана с футорологията, развитието на науката и техническия прогрес, както и да ги актуализира, допълва и коментира.

Въпреки това, сайтът не съдържа фантастични истории, идеи, измислени прогнози. Преди всичко се публикуват научно обосновани статии за възможното развитие на човечеството, природни и космически явления, подкрепени от факти и доказателства.

Почти всички събития са снабдени с връзки към източници на информация.

  • Дата на създаване: 2013, актуализация 2020
  • Връзка към проекта: futurenow.ru